Falstaff Fakir

Vem var Falstaff Fakir?

Falstaff, fakir, författare, var en pseudonym för journalisten och författaren Axel Wallengren (1865-1896) som under detta namn skrev några verk med påfallande modern humor.

Falstaff, fakir är en centralfigur inom den s k lundahumorn, och många delar av hans verk publicerades ursprungligen i karnevalstidningar och andra tillfällighetspublikationer inom Lunds studentliv. Stilmässigt är formen och sammanhanget bärande element snarare än det faktiska innehållet. Trots humorns delvis moderna form träder äldre tiders samhälle omedelbart i dagen. Han skrev även (mindre lyckad) poesi, och de kända humoristiska böckerna innehåller många avsiktliga pekoraler.

Samlingsvolymen Falstaff, fakirs vitterlek innehåller en stor del av hans produktion.

Källa: Wikipedia