Lukas Sal

 Vad är Lukasgillet?

Lukasgillet är namnet på konstnärernas traditionella skråsamfund. Enligt traditionen var evangelisten Lukas målare och bildhuggare, varför konstnärerna valde honom som sin skyddspatron.

Lukasgillen är kända redan från 1200-talet. Så gott som alla kända konstnärer från äldre tid har upptagits i gillet i olika städer, till exempel Leonardo da Vinci, Rubens, Frans Hals och Raphael.

Lukasgillet i Lund stiftades 1898 av sju lundensare, bland dem konsthistorikerna Ewert Wrangel och Axel Nilsson. Gillets målsättning ligger i namnet, ett traditionsuppföljande av gamla medeltida målargillen. Medlemmarna består i huvudsak av skånska konstnärer, litteratörer, akademiker, museifolk och musiker. Gillet sammanträder en gång årligen på Grand Hotel och man gör karikatyrer av gillesbröderna under gemytliga former.

Källa: Wikipedia