Sam Ask

Vem var Sam Ask?

Sam Ask tillhörde en lundensisk akademikersläkt. Han skrev in sig vid universitetet i Lund 1897 som juris studerande men avlade aldrig examen innan han formellt avbröt sina studier 1909. I gengäld medverkade han i en rad karnevaler, Überbrett’l och liknande studentikosa arrangemang. Inte minst gjorde han sig känd för sin frodiga berättarkonst vilken inspirerat lundaförfattare som Frank Heller och Fritiof Nilsson Piraten.

Sam Ask anställdes 1916 som förlagsredaktör och filmmanusförfattare åt Svenska biografteatern och Skandiafilm. Delar av hans produktion är utgiven under pseudonymen A.V. Samsjö.

Sam Ask var kraftigt överviktig och välkänd är hans formulering på ett vykort skickat från en italienresa: Nyss utklämd genom Simplontunneln, utbreder jag mig nu över den lombardiska slätten.

Källa: Wikipedia