Stora salen

Stora salen är unik i sitt slag i Lund. Dess atmosfär minner om gamla tider – ändå har den nutidens alla möjligheter.

Dukad till bankett kan salen rymma 250 sittande gäster, då med så kallad Nobel-sittning, dvs huvudbordet i mitten, resten fördelade på sidobord. Med runda bord kan 165 gäster få plats, man kan också kombinera runda med ovala bord och då får 200 gäster plats. När inte mat skall serveras gäller s.k. biografsittning – stolar i rader framför ett podium – vilket ger 250 platser. Med utnyttjande av kringliggande lokaler kan man kombinera konferensen med en mässa eller utställning. Möjligheterna är oändliga.

Salen har för tio år sedan renoverats och återfått sin forna glans, samma som 1899. Beundra t.ex. takets och väggarnas mönster och färger, vidare kristallkronan och halvpelarna som bär upp läktaren. Mästare på sin tid var dekorationsmålaren Svante Thulin.