Om Grand Hotel

fasaden_011.jpg

Redan när Grand öppnades 1899 tänkte man i nya banor. På ett modernt hotell skulle gästerna inte enbart sova och äta, de skulle leva och umgås. En grundtanke som vi bevarat och ständigt förnyar.

Grand är ett hotell med själ. Själen sitter i väggar, golv och tak, som är impregnerade med drygt hundra års lundahistoria, och har bevarats genom alla renoveringar och ombyggnader. Den sitter i doften av mat och aromen av vin, den sitter i klirret av glas, den sitter i själva sorlet…

Arkitekten bakom Grand var Alfred Hellerström, senare stadsarkitekt i Helsingborg. Bland hans övriga verk märks Helsingborgs rådhus och Universitetsbiblioteket i Lund. Hotellets yttre är byggt med fransk slottsarkitektur från renässansen som förebild. Interiören präglas av det vid tiden rådande stilidealet, jugend. Särskilt lobbyn, trapphuset och Stora salen, visar fina prov på jugendstilens formspråk.

En lång rad kända krögare har genom åren drivit Grand Hotel. De senaste 50 årens regentlängd innefattar namn som Gunnar Ek, Sven Holger Fogelklou och Frank Svensson. Åren 1981-1990 drevs Grand av bröderna Leif och Urban Paulsson och från år 1990 fram till 2005 av Leif Paulsson tillsammans med sin hustru Ann-Christin.

År 2005 efterträdde dottern Maria Paulsson Rickle som VD i det familjeägda företaget, som förutom Grand Hotel omfattar Hotel Lundia och Hotel Finn.

Läs mer om Grand och personer som gästat hotellet i svenska Wikipedia!