Att jobba på Grand Hotel

Lediga tjänster hittas under fliken Lediga tjänster. Det går självfallet alldeles utmärkt att skicka ditt CV till hotelledningen. Deras kontaktuppgifter hittar du här.

Företagets Värderingar

Värderingar är övergripande uttryck för de grundläggande förhållningssätt som skall genomsyra företaget.

Ansvarstagande
Vi har ansvar att använda vår kunskap, information och möjligheten att fatta beslut för att aktivt främja företaget.

Ambassadörskap
Vi skall alltid genom gästorienterad servicekultur, stolthet och engagemang agera som positiva språkrör för företaget

Utveckling
Vi skall kontinuerligt förbättras genom innovation, lyhördhet och omvärldsmedvetenhet.

Etik, moral och samhällsansvar
Vi följer lagar och förordningar samt aktivt medverkar till förbättringar i både samhälle och miljö.
Vi agerar med respekt, öppenhet och ärlighet.