Grandiosa Sällskapet

(Klicka på de vinröda/fetlagda orden för mer information)

Det finns seriösa forskare som påstår att det i Lund finns fler föreningar och sällskap per invånare än i någon annan jämförlig stad. Lundabon tycker om att umgås, och det gör också lundabor i förskingringen.
Vi är sällskapsmänniskor, så är det bara!

Stadens krogar spelar en stor roll för sällskapens fortlevnad. Här träffas man för att ha föreningsmöten, styrelsesammanträden, fester eller för att ta en öl och slutföra någon engagerad diskussion.
Bland Lunds många krogar framstår GRAND HOTEL i en särskild dager. Med sina djupa lundensiska traditioner, sitt centrala läge, sitt förstklassiga kök och sina vackra festlokaler har den ståtliga byggnaden allt som en sällskapsmänniska kan önska sig.

Grandiosa Sällskapet är en ”supporterklubb” till Grand Hotel. Vår uppgift är att – genom olika aktiviteter – stödja och vårda varumärket ”Grand Hotel” samt att hävda Grand Hotel som en sann lundensisk kulturinstitution.
Vi tar sikte på lundabornas sällskaplighet och behov av att umgås under kultiverade former.

Hur Blir man medlem??

Sällskapet är öppet för alla, och du blir medlem genom att betala in årsavgiften.
Den är fortfarande bara 100 kronor per person, men vi har numera den så populära samborabatten
som innebär att två personer på samma adress betalar 150 kronor tillsammans.
Utskickat informationsmaterial kommer då i bara ett exemplar.

Betala till plusgirokonto 183 25 77-9 (Märk talongen ”Grandiosa Sällskapet”) och ange adress, gärna också e-postadress om du har.
Vår
e-postadress är grandios@grandilund.se

Sedan starten i januari 1999 – tillika start på Grands 100-årsjubileum – har Sällskapet hunnit med att arrangera en rad aktiviteter. Populära, återkommande, arrangemang är exempelvis  GrandSång™
– grandios allsång så golvet gungar (och taket lyfter …) – och Kostcirkeln – en föreläsningsserie kring mat- och måltidskultur – samt mycket annat.

Dessutom utses och hyllas varje år ”Årets Lundensare” i samband med årsmötet. Sedan starten har detta pris delats ut fjorton gånger. Här kan du se vilka som utsetts till  ÅRETS LUNDENSARE

Samtliga arrangemang är naturligtvis öppna även för ”ännu icke”-medlemmar.
Den stora fördelen för medlemmarna
är att de betalar ett lägre pris då vi har entréavgift – de går fritt på Kostcirkeln då ”ännu icke-medlemmar” betalar 50:-.

Dessutom får medlemmarna förhandsinformation om olika evenemang samt ett medlemsbrev som kommer fyra gånger om året: i februari, maj, september och nov-/december).
Här är det senaste (klicka): Medlemsbrev 66 .
Medlemskortet får man tillverka själv, klicka här: Medlemskort 2014

Senste GrandSång –  nr 30! – inträffade den 16 mars, och då var temat

C-A-R-N-E-V-A-L!

Här kommer sånghäftet: GrandSång 30

Vid vårt årsmöte …

… måndagen den 27 januari valdes hela styrelsen om SAMT fick den så eftertraktade ansvarsfriheten!!
Vi hyllade även ”Årets lundensare” som i år blev vår nyutnämnda ärkebiskop Antje Jackelén


Styrelsen består av …

…  nedan undertecknande befattningshavare samt  av Cecilia Nelson, Stig Johnsson och Hanna Frykman som ordinarie ledamöter;
Carin Brenner, Marianne Larsson
och Hugo Carlsson som suppleanter.
I styrelsearbetet deltar även ledningen för Grand Hotel som ständigt adjungerade ledamöter.

Väl mött på allt grandiost!
önskar vi genom

Stig Persson
ordförande

Olof Åshuvud
vice ordförande

Ulla Andréasson Neppelberg
sekreterare

Christer Smith
räntmästare