Hotellets historia

I slutet av 1800-talet var Lund ännu en liten stad med 17 000 invånare vid sekelskiftet. Men järnvägen hade nått Lund redan 1856 och industrier hade börjat blomstra. Något mindre hotell fanns men behovet av ett större krog- och hotelletablissement i staden blev alltmer uppenbart.

Ett konsortium innefattande en rad representanter för industri och handel bildades, mark inköptes och bygget av det nya Grand Hotel påbörjades i oktober 1896.
Arkitekt var Alfred Hellerström, som var stadsarkitekt i Helsingborg och som där bl.a ritade Gossläroverket och Rådhuset. Bland hans övriga verk i Lund märks Sparbankshuset på Kyrkogatan, Katedralskolan och Universitetsbibloteket. Hotellets fasad är i ljusröd Övedsandsten och gult tegel.

Interiören präglas av det vid den tiden rådande stilidealet, nämligen jugend. Stilen har sin utgångspunkt i industrins rationella tillverkningsmetoder och skulle vara ett alternativ till billiga men smaklösa massprodukter. Jugendstilen kännetecknas av slingrande former hämtade från växtriket och hämtar inspiration i bl.a rokoko, japansk konst och folkkonst. Grands inre, särskilt lobbyn, trapphuset och Stora salen, visar fina prov på jugendstilens formspråk.

En rad kända krögare har genom åren drivit Grand Hotel. De senaste 50 årens regentlängd innefattar namn som Gunnar Ek, Sven Holger Fogelklou och Frank Svensson. Åren 1981-1990 drevs Grand av bröderna Leif och Urban Paulsson och efter 1990 av Leif Paulsson tillsammans med sin hustru Ann-Christin. År 2005 tog Leif och Ann-Christins dotter Maria Paulsson Rickle över rodret.